Fråga: Hur fogar man genitiv-s till förkort­ningar?

Svar: Det beror på hurdan förkortningen är. Vid avbrytningar tar man bort punkten, sätter till ett kolon och ett s, t.ex. svenska avd:s budget (dvs. svenska avdelningens), eller Skum&Rask Inc:s bokföring. Vid sammandragningar sätter man helt enkelt bara till ett s, t.ex. Gbgs (Göteborgs) spårvagnar. Initialförkortningar skrivs helst med kolon + s, t.ex. vår wc:s spolanordning, EU:s jordbrukspolitik, men om initialförkortningen skrivs med versaler kan man skriva det utan kolon, t.ex. TNCs anställda. Förkortningar som bildar ett utläsbart ord skrivs precis som vanliga ord utan kolon, t.ex. Ikeas möbler, Unicefs verksamhet. Om initialförkortningen slutar på s, z eller x kan genitiv markeras med apostrof, t.ex. FSS’ medlemmar. Om det tydligt framgår av sammanhanget att det är en genitiv behöver apostrofen inte skrivas ut. Man kan också använda sig av kolon + s, t.ex. firman QZ:s produkter. Internationella måttförkortningar (km, cm osv.) och % (procent) får inte genitiv-s även om man läser ut det som en genitiv. Tio procents ökning skrivs 10 % ökning. Tjugo kilometers avstånd skrivs 20 km avstånd.