Såväl språkbadsundervisning som svenskspråkig undervisning på finskspråkiga orter blir allt viktigare. Just nu pågår många reformer och flera initiativ med beröringspunkter till språkbadsombudets arbete, inte minst genomförandet av Nationalspråksstrategin, som statsrådet godkände i december 2012 (se separat notis nedan).

I januari publicerade Folkhälsan rapporten För en levande tvåspråkighet – Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under åren 2006–2012(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Rapporten är skriven av språkbadsombudet Veronica Hertzberg.

– När jag började fanns det ingen samlad information om språkbad, inte heller om svensk dagvård och svensk skola på enspråkigt finska orter. Än mindre fanns det samlad information om hur man jobbar på olika orter, berättar Veronica Hertzberg. En viktig del av arbetet har varit att sprida information och sammanföra människor och instanser.

Vid publiceringen av rapporten konstaterade överinspektör Maj Krogell-Haimi att språkbadsombudet har gjort ett stort arbete – ett arbete som egentligen borde ha gjorts av myndigheterna.

– Samtidigt måste vi komma ihåg att det är kommunerna som har ansvar för undervisningen och också de som fattar besluten. Myndigheterna kan ge rekommendationer, men de slutliga besluten fattas i kommunerna, sade Krogell-Haimi.

Hanna Keskinen, språkbadslärare vid Lauttasaaren yhteiskoulu i Helsingfors, presenterade den språkbadsstig som fungerar på Drumsö. Hon berättade att efterfrågan på språkbadsplatser är större än utbudet, och hon önskade att fler barn skulle ha möjlighet till grundläggande utbildning enligt språkbadsmetoden.

Förutom att det råder brist på språkbadsundervisning, utbildas det inte heller tillräckligt med språkbadslärare.

– I mitt arbete har jag dessutom sett att många språkbadslärare arbetar väldigt ensamma, berättar språkbadsombudet Veronica Hertzberg. Det är till exempel viktigt för dem att få kontakt med andra språkbadslärare. Det är också viktigt att både existerande och nya språkbadsenheter får material och fortbildning.