Språkfrågor kan hamna i bakgrunden då flyktingar ska introduceras till det svenska samhället, visar Leena Hambergs doktorsavhandling Samverkan i och med språket. Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Avhandlingen granskar en kommunal gränsaktivitet, Resursen, som strävar efter att hjälpa flyktingar under deras första tid i Sverige.

Det visade sig att frågan om de nyanländas språkutveckling och språkkraven på arbetsmarknaden hamnade i skymundan, medan det som betonades var vikten av att de nyanlända kommer in på arbetsmarknaden snabbt och kan försörja sig själva (den så kallade arbetslinjen). Det här kan göra att målen för språkutbildningen inte uppnås, vilket i slutändan kan göra arbetslinjen till en nackdel för de nyanlända.