Göteborgs universitet erbjuder en enorm språkbank för svenska språket. Korpusdelen i den kallas Korp. Korp innehåller sammanlagt över 10 miljarder ord (hösten 2014) med autentiska texter från olika genrer och olika tider. De moderna texter som utgör förval när man kommer in på Korp uppgår till över 1,5 miljarder ord, vilket är en omfattande korpus också med internationella mått mätt. Av den mängden utgörs ca 78 miljoner ord av finlandssvenska texter.

Korp kan ge svar på många typer av språkliga frågor.

 

SB_42014_Korpen_1.jpg
SB_42014_Korpen_1.jpg

Det finns många korpusar att välja bland. Man bara kryssar för den eller de man vill göra sökningar i.
 

Att använda Enkel sökning i Korp är lika enkelt som att googla. Man skriver helt enkelt in det ord eller den fras man vill söka när man valt korpusar (om man inte söker i den förvalda helheten). Programmet söker den exakta sträng som skrivits in. Klickar man för rutan efterled (som i sökningen nedan till vänster) eller förled eller båda två får man ett sökresultat där också sammansättningar med sökordet ingår. Med visningsalternativet Statistik får man resultatet i en prydlig lista där den första siffran efter ordet anger antalet träffar per en miljon ord och den andra siffran (siffran inom parentes) anger det totala antalet träffar i det material man sökt i. Tack vare uppgiften om antalet träffar per miljoner ord är det enkelt att jämföra förekomstfrekvensen i korpusar av olika storlek.

 

SB_42014_Korpen_2.jpg
SB_42014_Korpen_2.jpg

Enkel sökning på strängen växling som också kan vara efterled.


Vid enkel sökning på ett enskilt ord som sökprogrammet känner igen (det är kopplat till en omfattande orddatabas) kan man få träffar på alla böjningsformer av ordet. För att göra en sådan sökning väntar man ett ögonblick när man skrivit in sökordet så ger programmet förslag på alternativ. Vill man söka alla former av verbet driva t.ex. väljer man ”(verb)” i den lista som kommer fram (se illustration ovan). Tack vare den här funktionen kan man alltså välja om man vill söka på driva som verb eller driva som substantiv. (Den grammatiska analysen av texterna är automatiskt gjord så en viss felprocent får man räkna med.)
 

SB_42014_Korpen_3.jpg
SB_42014_Korpen_3.jpg


Enkel sökning på driva (verb).

 

SB_42014_Korpen_4.jpg
SB_42014_Korpen_4.jpg

 

Frassökning

Enkel sökning i Korp ger alltså betydligt översiktligare och mångsidigare resultat än googling, men det är vid sökning på fraser av olika slag som man verkligen kan flyga med Korp.

I ordböckerna (Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademin och Svenskt språkbruk) hittar man sammanlagt fyra varianter av kombinationen verb + kalla handen: få kalla handen, mötas av kalla handen; ge (någon) kalla handen, vinka med kalla handen. En sökning i Korp visar att bli och vara också är vanliga verb i uttrycket och att det även finns träffar på visa. I kombination med möta växlar prepositionerna med och av och dessutom tycks uttrycket användas  även i aktiv form: möta (någon) med kalla handen. Däremot finns det inte en enda träff på det fjärde alternativ som ordböckerna ger, vinka, åtminstone inte i den grupp av korpusar sökningen ovan är gjord i (moderna dagstidningar, sammanlagt 85 miljoner ord).
 

SB_42014_Korpen_5.jpg
SB_42014_Korpen_5.jpg

Ett utsnitt av beläggsrader för en sökning på verb + [] + kalla handen.


För sökningen på fraser utnyttjar man Utökad sökning. Den sökning som gett beläggsraderna ovan består av fyra boxar. I den första anger man Ordklass och väljer ”verb” ur den rullgardinsmeny som fås fram via den svarta pilen i sökrutan. I följande box behåller man förvalet ”Ord ” och via kugghjulet nere till höger i boxen väljer man ”Upprepa” i den meny som kan klickas fram. Därefter kan man ange hur många ord som ska vara tillåtna mellan verbet och kalla. I den tredje boxen (ny box får man fram med hjälp av plustecknet till höger om aktuell box) lägger man in Ord: kalla och i den fjärde Ord: handen.

 

SB_42014_Korpen_6.jpg
SB_42014_Korpen_6.jpg

De tre första boxarna i sökningen verb + vilka ord som helst (inget, ett, två eller tre ord) + kalla + handen.


Vill man söka kombinationer med annat än bestämd form kalla handen väljer man ”Lemgram” i menyn i stället för ”Ord” och skriver in orden i grundform: kall (adjektiv) och hand (substantiv). Då får man träffar också på bl.a. lägga en kall hand över (något) och lägga sin kalla hand över (något).

Man kan göra tämligen krävande sökningar i Korp utan att vara tvungen att lära sig komplicerad söksyntax. Det är inte mycket svårare än att googla men ger så mycket mer när det är språkliga fenomen man vill undersöka. Jag hoppas verkligen att Språkbruks läsare inte visar kalla handen utan tar sig en flygtur med Korp.