EU-kommissionen har inlett en kampanj för att uppmuntra fler europeiska universitet att anordna specialiserade kurser för studerande som vill bli översättare. Som ett led i detta utvidgar kommissionen det s.k. EMT-nätverket (Europeisk masterexamen i översättning), som inrättades i fjol för att avhjälpa den växande bristen på utbildade översättare på arbetsmarknaden. EMT är inte bara ett nätverk för universiteten utan fungerar också som en kvalitetsmärkning på deras utbildning. I dag ingår 34 europeiska universitetet i EMT-nätverket. Kurserna vid de universitet som vill använda kvalitetsmärket EMT bedöms av experter på översättning.

Att kommissionen tog initiativet till EMT-projektet beror dels på att efterfrågan på översättningar i världen är på uppgång. År 2009 gjordes en undersökning som visar att den nuvarande omsättningen inom språkbranschen i EU sannolikt kommer att öka med minst 10 procent per år under de kommande åren. År 2015 uppskattas branschen omsätta upp till 20 miljarder euro.

Språkbranschen omfattar översättning, tolkning, undertextning, dubbning och lokalisering (dvs. att översättningen anpassas till lokala förhållanden). På dagens arbetsmarknad räcker det inte att översättarna är språkkunniga. Inom EMT-projektet har man konstaterat att översättarna i dag också måste vara duktiga på företagsverksamhet, projektledning och förhandlingsteknik. Vid många universitet anordnas därför numera inte bara kurser i översättning utan också kurser i företagande för översättarstuderande. Utbildning för blivande översättare ges i dag vid nästan 250 universitet eller högskolor i EU.