Fråga: Vad kallas det när man befinner sig i en snötäckt terräng och skuggorna försvinner, och moln och terrängkonturer, inklusive horisonten, inte avtecknar sig längre? Föremål i närheten syns däremot eftersom sikten är god – det är inte fråga om dimma. På engelska heter detta fenomen whiteout och på finska används uttrycken horisonttikato (’horisontförsvinnande’) eller valkeutuminen (’förvitnande’). Ibland kan man höra ”vitt-i-vitt” användas, är det så det heter på svenska? Och är whiteout det samma som snöblink (som även kallas isblink)?

Svar: Folk i svenska Lapplandsfjällen säger inte whiteout, de talar om flatljus. Under den mörka delen av året förekommer flatljus nästan dagligen i de nordligaste delarna av landet. När den släta marken är snötäckt och himlen molntäckt – ett tunt molntäcke kan räcka – ser en skoterförare kanske inte hur marken lutar. Flatljusförhållanden kan alltså vara riskabla.

Snöblink uppkommer när nedre delen av en avlägsen molnbank starkt upplyses av reflekterat solljus från ett underliggande snöfält, så det är inte samma fenomen det är fråga om.