Den finlandssvenska dialektordboken, Ordbok över Finlands svenska folkmål, finns nu fritt tillgänglig på nätet. I början av juni publicerades avsnittet IK, som senare följs av avsnitten AH och LO. Efter det uppdateras ordboken fortlöpande med nyskrivna artiklar.

Ordboken redigeras vid Institutet för de inhemska språken, och har hittills kommit ut med fyra tryckta band. Den beskriver dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. I ordboken redovisas uttal, böjning och betydelser socken för socken. Man får också ta del av exempelfraser som visar hur orden används runt om i Svenskfinland. Nätversionen har samma innehåll som den tryckta ordboken, men är utformad på ett mer läsarvänligt sätt.

Nätordboken erbjuder användarna många sökmöjligheter som gör det lätt att hitta ordboksartiklarna. Man kan också förflytta sig från en artikel till en annan med hjälp av länkar, eller söka på ord som börjar eller slutar med ett visst led. Den avancerade sökningen ger svar på frågor av typen Vilka ryska lånord finns i Kyrkslätt? ochVar använder man ”jöutas” och varifrån kommer ordet? Man kan till exempel söka i uttal och exempelfraser, eller välja specifika dialektområden, orter eller långivande språk.

Ordbok över Finlands svenska folkmål(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) bygger på ett material som består av cirka 1 miljon orduppgifter, insamlat 1860–1970. De fyra tryckta banden, som omfattar 65 000 uppslagsord, gavs ut åren 1982–2007. När ordboken är färdig kommer den att bestå av cirka 120 000 uppslagsord. Svenska litteratursällskapet i Finland är sedan början av 2000-talet förlag för ordboken.