Den sedan länge slutsålda boken Finlandssvenska bebyggelsenamn (Lars Huldén, 2001) finns nu i digital version, för dator, datorplatta och smarttelefon. I verket finns information om närmare 3 000 ortnamn i Finland: samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter, samt ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter.

För varje bebyggelsenamn ges äldre namnformer, etymologi och beskrivningar av de element som ingår i namnet. Det finns även en karta som visar var orten finns.

Man kan bland annat söka på ortnamn, men också t.ex. på förled (t.ex. Gammel-) eller efterled (t.ex. -böle) och historiska namn. Det finns även andra sökfunktioner.

Finlandssvenska bebyggelsenamn är sammanställd av professor Lars Huldén och utgavs i tryck år 2001 av Svenska litteratursällskapet i Finland. Verket bygger på ett mångårigt arbete som påbörjades i början av 1980-talet och som har engagerat många andra forskare, bl.a. Nina Martola, Ritva Liisa Pitkänen, Kurt Zilliacus, Carl-Eric Thors och Åke Granlund.

Inför den digitala publiceringen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) har verket uppdaterats av Lars Huldén.