Fråga: Det sägs att man i Sverige nu kan böja ordet på följande sätt: få, färre, färst. Är detta godtagbart också hos oss?

Svar: Svenska språknämnden har tagit ställning till din fråga, och vi har ingenting att invända mot deras svar. Svenskan i Finland följer samma rekommendationer om språkriktighet som svenskan i Sverige. Så här lyder svaret från Språknämnden i deras Frågelåda på webben: ”Ja, det bör heta färst. Det är ovanligt, men det försvarar väl sin plats. Man kan jämföra med illa, värre, värst och stor, större, störst.”