Christos Ellinides talade om hur EU arbetar för att kommunicera bättre med sina medborgare.
Christos Ellinides talade om hur EU arbetar för att kommunicera bättre med sina medborgare.

Vid EU:s generaldirektorat för tolkning arbetar 600 tolkar. Dessutom anlitas frilansande tolkar vid behov. Det innebär över 100 000 tolkarbetsdagar per år. Vid generaldirektoratet för översättning översätts över två miljoner sidor per år. Ann D’haen-Bertier, direktör vid generaldirektoratet för tolkning inom EU, och Christos Ellinides, biträdande generaldirektör vid generaldirektoratet för översättning, berättar om vilka utmaningar generaldirektoraten står inför just nu.

EU har utvidgats och det påverkar tolkarnas arbete. Tidigare satt det cirka 11 personer runt ett bord, nu är de 27. Det innebär fler upplästa tal och mindre debatt, och det förutsätter mer dialog med dem som ska delta i ett möte för att standarden på tolkningen ska vara fortsatt hög.

– Engelskan har i allt högre grad tagit över på mötena. Det är svårare för tolkarna att förstå vad någon säger om hen talar med stark brytning eller inte har korrekt meningsbyggnad på grund av att hen inte talar sitt modersmål, säger Ann D’haen-Bertier.

Tekniken påverkar arbetet

Den nya tekniken har kommit för att stanna och förändrar arbetet väldigt mycket. Videokonferenser används allt oftare, liksom bildspel. Därför måste också tolkarna följa med sin tid.

– Det här är den svåraste biten för tolkarna. De som tillhör min generation minns den gamla goda tiden då man satt runt mötesbordet med ministrarna. I dag sitter tolkarna i sina bås tre våningar under mötessalen och följer diskussionerna via videoskärmar, säger D’haen-Bertier.

Christos Ellinides betonar i sin tur EU-kommissionens ansvar att kommunicera med alla EU-medborgare på deras eget språk.

– Det är inte bara vår plikt enligt lagen, utan ett moraliskt ansvar. Om vi vill att medborgarna ska bry sig om EU, måste vi bry oss om dem, säger han.

EU:s webbplats innehåller mängder av information, och just nu jobbar generaldirektoratet för översättning på att förbättra den digitala kommunikationen och skapa en ny och effektivare webbplats.

Om vi vill att medborgarna ska bry sig om EU, måste vi bry oss om dem.

Ellinides betonar flera gånger att EU:s främsta uppgift, ansvar och vilja är att betjäna sina medborgare. Det väcker en del frågor, bland annat varför det i så fall är så svårt att få kontakt med kommissionen och varför originaldokumenten är så komplicerade, om det på alla sätt är bättre och billigare att skriva kortare och enklare dokument.

– Det är sant att texterna ofta är svåra. Därför driver vi en kampanj för klarspråk – om språket i originaltexten är klart och tydligt och dokumenten inte är alltför långa gör det översättarnas jobb enklare och det är större chans att medborgarna kan läsa och förstå texterna. Men det är en process som tar tid, svarar Ellinides.