Fråga: Ska vi skriva vår käre Per Persson eller vår kära Per Persson i en dödsannons?

När ett adjektivsyftar på en man kan i allmänhet både e-formen (käre) och a-formen (kära) användas. I en dödsannons kan e-formen(vår käre Per Persson)vara att föredra eftersom den ger språket en lite högtidligare prägel.