– I och med att jag har fått jobba på Språkinstitutet har jag kunnat få det här priset. Det känns jättefint, säger Eivor Sommardahl.

Sommardahl säger att priset inte bara är ett erkännande av hennes insatser som språkvårdare utan också av det språkvårdsarbete som görs på svenska i Finland.

– Samarbetet med Sverige är A och O. Svenskan i Finland och svenskan i Sverige är inte skilda från varandra utan vi jobbar tillsammans för ett gott språk. Det här priset visar att det vi gör här i Finland inte har betydelse bara för svenskan i Finland utan också för allmänsvenskan.

Svenska Akademiens språkvårdspris delas årligen ut för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård. Prissumman är 80 000 kronor. De senaste pristagarna är Stefan Lundin 2016, Claes Garlén 2015 och Jan Anward 2014.