Fråga: Ska jag skriva ”du” med stor eller liten bokstav i ett artigt brev?

Svar: Svenska skrivregler ger ett klart svar på frågan: vi ska alltid skriva du med liten bokstav. Använder vi däremot tilltalsordet ”ni” till en person ska det alltid skrivas med stor bokstav: Ni.