Fråga: Hur ska vi översätta finskans jopa?

Svar: Ofta översätts jopa automatiskt med till och med, men den översättningen passar inte alltid. Andra svenska ord som kan användas beroende på sammanhanget är rentav, hela och upp till. Exempel: ”De erbjöd sig rentav att betala hans resa.” ”Hela tjugo personer ställde upp.” ”Man fick låna upp till femton böcker.”