Sedan maj i år är det danska teckenspråket även formellt ett språk, likställt med danskan. Folketinget har bildat ett teckenspråksråd som verkar under Dansk sprognævn. Teckenspråksrådet ska bland annat utarbeta principer för arbetet med det danska teckenspråket samt ge råd och upplysning.

Janne Boye Niemelä vid Danske Døves Landsforbund mottog beskedet med glädje. Hon säger att de döva länge har lidit av att det danska teckenspråket har betraktats som en nödlösning man tar till om man inte kan använda talat språk.

”At dansk tegnsprog nu forankres i et tegnsprogsråd, der placeres i regi af Dansk Sprognævn, er en kæmpe anerkendelse af døve som borgere i Danmark fordi det giver os ligestilling med hørende”, säger Niemelä.

Sprognævnets direktör Sabine Kirchmeier-Andersen hoppas att beslutet leder till att intresset för det danska teckenspråket ökar och att de döva på det sättet bättre kan inkluderas i samhället.

Det finns 4 000 personer med danskt teckenspråk som modersmål och 10 000 som använder det mer eller mindre. Genom att formellt erkänna teckenspråket som ett språk följer Danmark de övriga nordiska länderna som redan tidigare har gett teckenspråket den här statusen. Hädanefter kommer den 13 maj att firas som det danska teckenspråkets dag.