Fråga: Användningen av reflexivt pronomen i svenska är en ”huvudvärk” fastän man har svenska som modersmål. Jag har en fråga från Bibeln. I 1 Kungaboken 7:47 står det så här: Salomo satte alla föremålen på deras platser. Varför används deras och inte sina här? Jag vet att det reflexiva pronomenet ska syfta tillbaka på subjektet, men gäller det också då man som här har ett objekt emellan? Kan sina då inte syfta tillbaka på objektet?

Bruket är inte konsekvent när det gäller sin och hans/hennes/deras.  Språkriktighetsboken konstaterar att den gamla regeln att sin ska syfta på subjektet är för snäv och att en bättre regel är att reservera sin för syftning inom satsen. Den regeln fungerar bra så länge det bara finns ett tänkbart ord som sin kan syfta på – och detta ord behöver inte vara subjektet, utan kan också vara objektet. När det gäller din exempelmening kan man argumentera både för sina och för deras. För sina talar att det är fråga om syftning inom satsen och att det logiskt sett finns bara ett ord som reflexivpronomenet kan syfta på, nämligen föremålen. För deras talar kanske att det trots allt formellt finns två ord, subjektet och objektet, som pronomenet kan syfta på och att sin i de flesta fall syftar på subjektet. Den som skrivit satsen har kanske också haft den gamla regeln att sin ska syfta på subjektet i tankarna.