I Språkbruk 2/2004 ingick en artikel om restriktiva och icke-restriktiva som-satser. Där konstaterade vi att den traditionella regeln om att ett substantiv före en restriktiv som-sats ska föregås av den eller det och stå i obestämd form (den villa som ligger vid sjön är till salu) har börjat luckras upp och att man allt oftare använder bestämd form (villan) i sådana fall. Vi ansåg utifrån Svenska Akademiens Grammatik (SAG) och Svenska Akademiens språklära att det är godtagbart att skriva villan som ligger vid sjön är till salu i neutralt och ledigt skriftspråk också när som-satsen är restriktiv och inte kan utelämnas. Vi påpekade dock att det är bäst att sätta ut den och använda obestämd form av substantivet (den villa) i formellt skriftspråk.

Efter artikeln i Språkbruk har Språkriktighetsboken kommit ut, och den innehåller en tydlig rekommendation om att vi fortfarande ska hålla oss till den traditionella regeln och entydigt markera när en som-sats är restriktiv. Det är ju bra att språket erbjuder oss en möjlighet att tydligt avgränsa innebörden i detta fall.

Vi vill därför rekommendera en återgång till den traditionella regeln också i neutralt och ledigt skriftspråk. Det är alltså bäst att alltid sätta ut den eller det och använda obestämd form av substantivet (den villa som ligger vid sjön är till salu)när det är fråga om en restriktiv som-sats. En sådan som-sats utgör en inskränkning eller precision av det föregående substantivet och kan inte utelämnas; i exemplet är det just den villa som ligger vid sjön som är till salu, ingen annan. Observera också att en restriktiv som-sats inte ska omges av kommatecken.

Om som-satsen är parentetisk (icke-restriktiv) utgör den ett inskjutet tillägg och kan eventuellt utelämnas: Villan, som ligger vid sjön, är till salu. I detta fall ska det föregående substantivet stå i bestämd form (villan), och satsen ska omges av kommatecken.

Språkriktighetsboken ger ett praktiskt tips till den som har svårt att skilja på restriktiva och parentetiska som-satser: i en parentetisk sats kan vi skjuta in förresten efter som: Villan, som förresten ligger vid sjön, är till salu. Detta kan vi inte göra i restriktiva som-satser.