Hur används kyläluuta ’person som ofta går på visit’ i de finska dialekterna? Vad betyder kuutti förutom ’sälunge’? Svar på den här typen av frågor hittar man i den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja (SMS).

Institutet för de inhemska språken, som sammanställer dialektordboken, gör den nu fritt tillgänglig på nätet på adressen http://kaino.kotus.fi/sms(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Den nya nätordboken lanserades på Kalevaladagen.

Till en början är endast bandet kus–kyntsöttää tillgängligt, men tusentals nya ordartiklar kommer årligen att publiceras. Bandet a–kurvottaa, som redan finns i tryckt version, utkommer också så småningom som nätversion.

Nätordboken har flera sökfunktioner och ger därför svar på många typer av frågor. Var talar man om kuuksa och kutsata? Vilka betydelser har kuuri och kuulottaa? Hurdana dialektala ord används i min hemtrakt?

Med hjälp av sökfunktionerna är det enkelt att hitta ett visst uppslagsord. Om man vill kan man söka upp ord inom en viss region eller socken. Dessutom är det lätt att bläddra i ordboken eftersom referenserna fungerar som länkar från en artikel till en annan.

I den finska dialektordboken ingår samtliga finska dialekter. Den baserar sig på ett exceptionellt omfattande material, som har samlats in från början av 1900-talet ända fram till 1970-talet. Som färdig kommer ordboken att innehålla ungefär 350 000 ordartiklar.

I nätordboken finns även utbredningskartor som illustrerar både ordbetydelserna och uttalets geografiska spridning.

Webbutgivningen av den svenska motsvarigheten, Ordbok över Finlands svenska folkmål, börjar under år 2013, först med ett pilotavsnitt.