Fråga: Jag har lagt märke till att många svensktalande finländare talar om den andra fastän de inte har nämnt något om den ena, t.ex. ”Jag har två katter men den andra har varit försvunnen i en vecka”. Borde man inte säga: ”men den ena har varit försvunnen”?

Svar: Att folk använder den andra – den andra i stället för den ena den andra beror naturligtvis på inverkan från finskans toinentoinen. I svenskan gör vi skillnad mellan de två relationella pronomenen. Den första av de två är alltid den ena. Den andra nämns senare eller inte alls. Meningen bör således vara: ”Jag har två katter men den ena har varit försvunnen i en vecka.”