Fråga: Jag råkade upptäcka att Svenska Akademiens ordlista har den sammanskrivna formen därborta medan Svenska skrivregler rekommenderar tvåordsuttrycket där borta. Det finns säkert andra liknande fall. Vad ska jag följa?

Det finns ett antal fall där Svenska skrivregler och SAOL ger olika rekommendationer. I fallet där borta rekommenderar Skrivregler entydigt särskrivning i sin lista över fasta uttryck medan det i SAOL står: därborta särskr. äv. Detta äv. betyder att särskrivning är ett andrahandsalternativ.Skrivregler och SAOL ger också olika uppgifter t.ex. när det gäller uttrycken i dag och i går. Skrivregler rekommenderar även här entydigt särskrivning medan SAOL tar upp idag och igår som likvärdiga varianter (i dag el. idag). I sådana här fall där angivelserna går isär rekommenderar vi att man följer Svenska skrivregler.