”Man misstar sig om man tänker sig att en redaktör framför allt bekymrar sig om ett vårdat språk eller språklig elegans. Det går djupare än så. En god, avspänd stil är ett resultat av en kamp med språket, inte ett löst påhängt element. Redaktören är dels en språkkämpe, dels en språkmoralist som ser till att överorden inte överröstar varandra, och dels en sjukgymnast som tillsammans med patienten övar upp en lätt och ledig gångart. Det enkla och lätta är just det svåra, vilket blir tydligt t.ex. när man har att göra med översättningar från finskan, där den finska syntaxen ständigt krånglar till varje svensk mening.”

Fredrik Hertzberg
i Svenska litteratursällskapets blogg 28.6.2010, www.sls.fi/blogg.


”I Sydeuropa har de högljudda diskussionerna och det verbala umgänget förädlats till en konstart som för oss försagda nordbor kan ge ett aggressivt intryck. Men efter att ångan har puffat ut ur öronen har luften rensats och bordet är rent igen. Och med ett rent bord kan man gå vidare.”

Mikael Sjövall
i krönika i Hbl 27 april 2010.


”I write because I don’t know what I think until I read what I say.”

Flannery O’Connor
(1925–1964)