Fråga: Det heter busschaufför men traktorförare. Varför?

Ordet chaufför definieras som ’person som yrkesmässigt kör bil eller buss’. Detta skulle kunna förklara varför det heter traktorförare – här gäller det ju inte bil eller buss. I linje med detta heter det truckförare och tågförare. Att det också heter bilförare skulle kanske kunna förklaras med att ordet används när det är fråga om att köra bil i allmän bemärkelse och inte om yrkesmässigt körande. Men vi får nog konstatera att användningen av orden chaufför och förare i sammansättningar inte är konsekvent – det kan heta såväl taxichaufför som taxiförare, och såväl busschaufför som bussförare.