Fråga: Ska det heta CGR-revisor eller CG-revisor? Bokstaven R är ju en förkortning för revisor.

Både CGR och CGR-revisor används som förkortning för av Centralhandelskammaren godkänd revisor. CGR-revisor är naturligtvis inte riktigt logiskt, men det heter ändå så. Det finns också andra uttryck med dubbleringar i språket, t.ex. cd-skiva, där d ju står för disc ’skiva’.