Fråga: Får man använda ordet brand (engelskt uttal) om ett varumärke?

Svar: Trendkänsliga personer, speciellt inom marknadsföring, verkar inte tycka om ordet varumärke. Det andas inte modernitet och framåt­anda. I stället vill många använda ordet brand. Vi rekommenderar dock att man gör avkall på sin trendighet och använder det gamla, hederliga ordet varumärke.

På engelska har man två olika ord för det som på svenska heter varumärke. Ordet trademark står för den fysiska och juridiska betydelsen, det namn, den design eller den slogan, som registreras hos t.ex. Patent- och Registerstyrelsen. Ordet brand står däremot  för konsumentens upplevelse och är kopplat till de associationer konsumenten får när han ser eller hör talas om ett visst varumärke.

Exempel: Om Språkbruks redaktion blandar till en brun dryck och registrerar den med namnet Språkbruk Cola® så är Språkbruk Cola® ett varu­märke (trademark). Eftersom ändå ingen känner till detta varumärke så är det inte ett ”brand”. Däremot är t.ex. Coca cola ett mycket känt varumärke som har en viss image, och därför ett ”brand”. Det som på engelska kallas brand (och på finska brändi) kan översättas med ’känt varumärke’, ’starkt varumärke’ eller ’märkesprodukt’ på svenska.