Fråga: Hur böjs stimulus i bestämd form?

Svar: Man hittar inte den bestämda formen av stimulus i ordböckerna. I t.ex. tolfte upplagan av Svenska akademiens ordlista (1998) ges bara formerna en/ett stimulus, flera stimulus/stimuli. I praktiken gör man så att man antingen undviker den bestämda formen med hjälp av omskrivning­ar (denna stimulus, dessa stimuli) eller använder den obestämda formen som bestämd form (vanligen stimulus i singularis, stimuli i pluralis).