Fråga: Heter det prisvärd logi eller prisvärt logi?

Det kan heta både prisvärd logi och prisvärt logi. Ordet logi kan nämligen enligt ordböckerna vara både ett n-ord (bestämd form login) och ett t-ord (bestämd form logit eller logiet).