Fråga: Vad är det för skillnad på uttrycken bestämma över något och bestämma om något?

Bestämma över
betyder snarast ’utöva inflytande över ngn eller ngt’. Därför används över alltid när föremålet för handlingen är en person. Konstruktionsordboken Svenskt språkbruk har exemplet Dottern hatade när andra försökte bestämma över henne.

Bestämma om kan betyda ’fatta beslut om ngt’: Riksdagen har full frihet att bestämma om nya regler; Arbetsgivarnas makt att bestämma om arbetstider har förstärkts (Svenskt språkbruk). Här skulle bestämma troligen kunna ersättas med besluta.