Fråga: Ett begrepp som orsakar förvirring är det finska uttrycket perälauta. Det används bland annat i kommunala sammanhang betydelsen att kommunfusioner bygger på frivillighet men att om man inte inom en given tid på frivillig väg kommit överens, så går staten in och tar besluten – det finns alltså en perälauta. Finns det något motsvarande uttryck på svenska? 

Svar: Det är inte alldeles lätt att översätta finskans perälauta med ett lika målande uttryck till svenska. Om vi försöker skapa en motsvarighet genom en direktöversättning för det lätt läsarna på fel spår eller blir helt enkelt obegripligt. Därför är det kanske bättre att ta till bakre (tids)gräns eller deadline i stället.