Fråga: När det gäller både – och med preposion hette det åtminstone tidigare att prepositionen måste upprepas om den kommer efter både, dvs. både däcket och bryggan. Gäller den här regeln fortfarande? Eller godkänns nu för tiden fall som både på däcket och bryggan?

Den regel du syftar på gäller fortfarande. När både – och kombineras med en preposition finns det två alternativ, både på däcket och på bryggan eller på både däcket och bryggan, beroende på om prepositionen står efter både eller före det.