Priset Årets klargörare (på finska Vuoden selväsanainen) kommer i år att ges till en myndighet som skapat en välfungerande myndighetstext eller lyckade namn inom sin organisation eller som framgångsrikt förbättrat kommunikationen med medborgarna.

Från och med år 2016 delas priset Årets klargörare ut vartannat år till någon som främjat klarspråk och vartannat år till någon som arbetat för bättre lättlästa texter. Mellan åren 1996 och 2015 har Selkokeskus delat ut priset Vuoden selväsanainen (Årets LL-pris) till personer eller organisationer som förbättrat sin kommunikation med olika specialgrupper. I år är det Institutet för de inhemska språken som delar ut ett pris för välfungerande myndighetskommunikation.

Under klarspråkskampanjen år 2015 ordnades en tävling med namnet Framgångsberättelser (Onnistumistarinat). Då delade man ut ett klarspråkspris och ett antal diplom till myndigheter som målmedvetet arbetat med att förbättra sin kommunikation och sitt skrivande. Målet med tävlingen var att uppmuntra myndigheter att satsa på klarspråk, för med hjälp av ett fungerande myndighetsspråk kan förvaltningen effektiveras och myndighetens rykte förbättras – och dessutom är det ju roligt att arbeta för ett bättre myndighetsspråk.

Anmälan eller nominering till tävlingen kan göras på en blankett som finns på Språkinstitutets webbplats. Sista anmälningsdag är den 26 september. Finalisterna väljs ut av en jury som består av representanter för Institutet för de inhemska språken, Finlands Kommunförbund, Selkokeskus, Finlands Journalistförbund, statsrådets kansli och projektet Öppen förvaltning vid Finansministeriet. Finalisternas namn offentliggörs på Klarspråksdagen den 13 oktober. Priset delas ut på nationella Demokratidagen på Kommunernas hus i Helsingfors den 18 oktober. Vinnaren utses av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen.