Det gäller att hålla isär begreppen arbetsavtal och kollektivavtal. Finskans työsopimus heter arbetsavtal och työehtosopimus är kollektivavtal på svenska.

Arbetsavtal ingås mellan den anställda och arbetsgivaren och gäller arbetsuppgifter, lön, arbetstidens längd och t.ex. sociala förmåner som den anställda kommer i åtnjutande av i företaget. I arbetsavtalet, som borde vara skriftligt, ingår också uppgifter om huruvida anställningen gäller tillsvidare eller om det är fråga om en tidsbestämd anställning, dvs. visstidsanställning. Där ingår också uppgifter om prövotidens längd.

Kollektivavtal ingås mellan parterna på arbetsmarknaden, dvs. mellan ett fackförbund och motsvarande arbetsgivarförbund. Det gäller minimivillkoren för branschen. Bland annat avtalas om löner, arbetstider (t.ex. åtta timmars arbetsdag eller kortare), ersättning för övertid, för obekväm arbetstid, bestämmelser om semestrar, pauser, lön för sjuktid osv.  Mera terminologi finns i lagen om arbetsavtal och lagen om kollektivavtal.

Källa: Fackterm