Fråga: Jag håller på att översätta instruktioner för en enkät till tidningsredaktioner och nu har jag stött på uttrycket henkilöivä kainalojuttu. Jag begriper inte riktigt vad som menas med kainalojuttu.

Svar: På svenska kan vi använda uttrycket anslutande artikel för den här typen av kortare artiklar som bidrar med kompletterande information till en större nyhetsartikel. Anslutande artiklar kan också ge bakgrundsinformation eller kommentera innehållet i huvudartikeln. Att man på finska använder ordet kainalo (sv. armhåla) har främst samband med att de här artiklarna placeras vid sidan av huvudartikeln; i skydd av den så att säga. Anslutande artiklar är ofta layoutmässigt avgränsade på olika sätt från den större artikeln.