Hufvudstadsbladets Moskvakorrespondent Anna-Lena Laurén fick årets Hugo Bergroth-pris. I prismotiveringen står det bland annat att hon ”med en genuin kunskap om sitt område kombinerad med en osviklig känsla för sitt svenska språk lyckas förmedla en nyanserad bild av miljöer och skeenden som de flesta av oss läsare inte har egna upplevelser av.” Priset delades ut på Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag på Hanaholmen den 20 maj.

Wivan Nygård-Fagerudd från Svenska kulturfonden överräckte priset och sade bland annat: ”Med rapportering från krishärdar och vardagslunk lär Anna-Lena Laurén oss att tänka från en plats vi inte själva är på.”

Laurén kunde inte själv vara på plats, men Andrea Borenius från Hufvudstadsbladet läste upp Lauréns hälsning, där hon bland annat sade att den som saknar språk inte kan försvara sin plats i samhället och att ett missbruk av språket kan försätta andra i livsfara. Hon uppmanade även publiken att läsa romaner och poesi på sitt modersmål, eftersom skönlitteraturen är ”den enda garantin mot ett torftigt språk”.

Priset Språksporren gick i år till Helsingin Sanomat för att tidningen försvarade svenskan och de finlandssvenskar som blev näthotade våren 2013. Tidningen publicerade bland annat ett tvåspråkigt uppslag och tog initiativ till att fira svenska dagen. ”Helsingin Sanomat, och under år 2013 särskilt redaktionschef Antero Mukka, chefredaktör Riikka Venäläinen, redaktionschef Paula Salovaara och redaktör Saska Saarikoski, har genom sina snabba och genomtänkta satsningar åstadkommit en positiv reaktion bland stora läsarskaror och samtidigt visat ett civilkurage som ger kraftig återklang i andra medier”, hette det i prismotiveringen.

Antero Mukka, som tog emot priset, berättade i sitt tacktal att tanken väcktes då han och hans kollegor såg hur yttrandefriheten hotades då hans svenskspråkiga kollegor fick mordhot och hatmejl.

”Någon måste börja bygga broar mellan parterna. Någon med tillräckliga muskler att göra det”, sade Mukka om hur det hela började.