Ann Cederberg är ny chef för Språkrådet i Sverige. Ann Cederberg är disputerad i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon har varit verksam som universitetslektor och har en mångårig erfarenhet av chefs- och ledningsuppdrag vid både Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad. Hon tillträdde tjänsten som chef för Språkrådet den 1 mars 2013.

– Ann Cederberg har lång erfarenhet av ledarskap inom den akademiska sfären. Jag är mycket glad att få hälsa henne välkommen till institutet och till ett spännande uppdrag som chef för Språkrådet, säger generaldirektören för Institutet för språk och folkminnen Ingrid Johansson Lind.

Språkrådet, som är en avdelning vid Institutet för språk och folkminnen, har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk.