Fråga: Jag undrar över uttrycket ännu så länge som jag läste i en tidning. I mitt tycke borde det heta än så länge. Vad säger ni?

Både än så länge och ännu så länge måste anses vara korrekta. Svensk ordbok tar till exempel upp bägge varianterna. Än så länge är dock vanligare i bruket.