Fråga: Varifrån kommer ordet amatör och vilka olika betydelser kan det ha? Ibland används det negativt (jävla amatör). Är det korrekt?

Ursprungligen har amatör betytt ’älskare av ngt’, ’person med särskild känsla för viss verksamhet’. Ordet har funnits i svenskan sedan 1700-talet och kommer från franskans amateur, som i sin tur kommer från latinets amator, ’älskare’.

Numera betyder ordet främst ’icke yrkesmässig utövare av viss verksamhet’ (ex. amatörfotograf, radioamatör). Ofta finns det också en antydning om bristande skicklighet, speciellt i lite skämtsamma uttryck (en glad amatör, vilken amatör han är!). I idrottssammanhang används ordet ofta med tonvikt på att en idrottare inte får betalt (amatörer mot proffs).