Fråga: Vilken är skillnaden mellan en altan och en veranda?

Svar: En veranda har ett tak och ofta väggar, medan en altan är en öppen utbyggnad utan tak, vanligen omgärdad med räcke.