Fråga: På finska använder man numera inte så gärna ordet vanhus, eftersom det anses ha en lite negativ klang. Därför har man lanserat ordet ikäihminen. Hur ska det översättas till svenska?

Åtminstone i officiella sammanhang undviker man gärna ordet åldring och talar om äldre, seniorer, pensionärer, äldre människor, äldre personer, gamla, gamla människor osv. Exempel: äldreomsorg, verksamhet för äldre.