Fråga: Vad heter toimintatutkimus på svenska?

Svar: Aktionsforskning. På engelska heter det action science eller action research. Ett aktionsforskningsprojekt innebär att man genomför nog­grant planerade åtgärder för att eliminera eller reducera missförhållanden inom t.ex. ett företag och analyserar effekten av dem. Metoden alltså inte bara beskriver och förklarar utan bidrar även till förändring.