Fråga: Ska jag skriva ADHD eller adhd, DAMP eller damp?

De båda benämningarna är initialförkortningar som syftar på ett neuropsykiatriskt syndrom. I bägge fallen är det bäst att använda små bokstäver. När det gäller adhd kan vi tillämpa den regel som säger att när initialförkortningar blir vanliga i språket ska de skrivas med små bokstäver. Andra exempel: dna, pm, sms. Också damp kan lämpligen skrivas med små bokstäver i enlighet med regeln att initialförkortningar som läses ut som normala ord (inte bokstav för bokstav) ska skrivas med små bokstäver. Andra exempel på detta är aids, laser, prao.