Svar: Prepositionen å har i praktiken trängts undan av . Numera är det nog bara i Grönköpings veckoblad man ännu kan få läsa om att någon ”bjudits å middag” eller ”vunnit högsta vinsten å tipset”. Å lever kvar bara i några stelnade uttryck. Å ena sidan, å andra sidan är ett uttryck som kräver å, där kan man inte tänka sig att ersätta å med på. Å sin sida kräver också å, då man avser den ena parten i ett motsatsförhållande (Lisa vill flytta till stan, Kalle å sin sida föredrar ett hus på landet). I andra fall använder man på: Anderssons har planterat träd på sin sida av staketet, ståuppkomikern hade publiken på sin sida. Så finns det några uttryck där bruket mellan och å vacklar. Man kan tala å någons vägnar lika väl som dennes vägnar. Konstruktionen å det + superlativ förekommer både med å och på: man kan protestera både å och på det vildaste, rekommendera något å eller på det varmaste. Likaså kan man tala både å och på någons vägnar. Men förutom i dessa specialfall används alltså å inte längre, utan har ersatts av på.