Fråga: Går det att använda uttrycket å andra sidan utan att man tidigare i texten har använt å ena sidan?

Svar: Ja, å andra sidan kan användas självständigt för att ange motsättning. Uttrycket nämns under adversativa satsadverbial i

Svenska Akademiens grammatik (SAG), och där ges följande exempel: Soffan är gammal och behöver lagas. Å andra sidan är den mycket vacker och fjädringen verkar perfekt.