Rikstermbanken(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) har på fem år blivit ett viktigt arbetsredskap för många som arbetar med språk. Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank och kan med fördel utnyttjas även utanför Sverige. Antalet poster har nu vuxit till det dubbla; när man startade 2009 var antalet 50 000 och nu innehåller termbanken redan över 100 000 termposter. Varje termpost kan innehålla en mängd olika upplysningar om ett begrepp, och i Rikstermbanken innehåller posterna alltid termer på svenska eller något av de officiella minoritetsspråken i Sverige. De 100 000 termposterna innehåller alltså i själva verket 100 000 begrepp med nära 300 000 termer på 30 språk.

Allt material är genomgånget och kvalitetssäkrat av terminologer på TNC. Om man är fackexpert kan man också bidra med synpunkter: i varje termpost finns en länk till ett formulär där man kan skriva sina kommentarer. Materialet i Rikstermbanken kommer ur terminologisamlingar från ett stort antal leverantörer och från en stor mängd ämnesområden. Hur kan man då använda banken?

  • När man vill förstå vad som avses med en viss term.
  • När man vill veta hur ett begrepp definieras och när man vill veta om någon annan redan har definierat det.
  • När man söker en ekvivalent på ett annat språk.
  • När man vill lära sig nya ord.
  • När man löser korsord.
  • När man arbetar med läxor eller hemtentor.

Däremot ska man inte leta i Rikstermbanken efter ”vanliga” (dvs. allmänspråkliga) ord och deras betydelser. En termbank innehåller termer, dvs. specialuttryck från olika fackområden. Ibland används samma term inom olika fackområden och med olika definitioner. Då måste man som användare själv välja vilken definition som passar i det givna sammanhanget.