Boken Namn i stadsmiljö ger inblickar i olika slags namnskick som finns och har funnits i våra städer, beskrivna av ett dussintal nordiska namnforskare som i november 2011 deltog i ett symposium med samma namn i Helsingfors.

I boken finns 16 artiklar som ur olika synvinklar tar avstamp i namnen och namnbruket i urbana miljöer. En del av dessa handlar om personnamn, som t.ex. Katharina Leibring & Kristina Neumüllers artikel om förnamn i Borås och Luleå på 1600-talet och Minna Nakaris text om de namnfraser som kvinnor i Helsingfors använde i slutet av 1800-talet. Emilia Aldrin har studerat dagens namngivning och beskriver i en artikel i boken göteborgska föräldrars val av namn på sina barn.

Flera artiklar handlar om ortnamnsbruket i urbana miljöer, som t.ex. Staffan Nyströms artikel om hur 2000-talets mäklare i Stockholm marknadsför bostäder med attraktiva namn på bostadsområden och Johanna Lehtonens och Alisa Isokoskis beskrivning av de praktiska följder Helsingfors annektering av delar av Sibbo hade på namnplaneringen. Ett äldre namnskick i Helsingfors beskrivs i Sophie Holms studie av namn på befästningar och Marianne Blomqvist visar i artikeln Kor i staden att även husdjurshållningen i äldre tider syns i dagens namnskick. I boken ingår också en personlig hållen krönika av Lars Huldén om hur han som ung via namnen lär känna sin nya hemstad Helsingfors.

En artikel i boken beskriver Helsingfors ur ett annat perspektiv, nämligen Mona Forsskåhls Svensk Helsingforsslang i förändring. I denna ges en översikt över den svenska slang som helsingforsbor i olika generationer har använt.