Boken är en unik kartläggning av språken i Sverige som läget är just nu, och något liknande har aldrig tidigare gjorts. Sällan har inflyttningen i Sverige varit så stor som i dag, och siffrorna i boken är ju delvis redan föråldrade, men visar naturligtvis ändå på vissa klara trender.

Underrubriken Vilka språk talas och av hur många? säger en del om vad boken handlar om. Det finns ingen officiell statistik i Sverige om antal modersmålstalare, i motsats till i Finland där modersmålet bokförs, vilket författaren Mikael Parkvall påpekar. Det är en förutsättning för att man ska kunna tillämpa den grundlagsenliga tvåspråkigheten i Finland. Sifforna i boken kan bidra till väl underbyggda språkpolitiska beslut, skriver Språkrådet i sitt förord.

Boken inleds med en språklig historisk tillbakablick. Del två i boken presenterar de inhemska språken i Sverige och de nationella minoritetsspråken. Del tre presenterar invandrarspråken och främmande språk. I slutet av boken ger Parkvall en bild av Sveriges språkliga framtid, och beskriver språkliga trender.

Boken innehåller också ett appendix på nästan 140 sidor; Sveriges språk i storleksordning, Sveriges språk i bokstavsordning och en checklista över Sveriges kommuner (vilka språk som talas i dem).

Mikael Parkvall: Sveriges Språk i siffror. Språkrådets skrifter 20. Institutet för språk och folkminnen 2015. Morfem. 364 sidor.