Bokens 112 mustiga artiklar är samlade under fem delavsnitt: Språkbruket, Språksystem, ljudlära och stavning, Formlära, Satslära och Ordlära. Det som gör Anderssons tankar och analyser speciella är främst den västsvenska synvinkel han skriver utifrån. Många av bokens exempel tas från den göteborgska språkliga vardagen.  

Författaren för ett artigt resonemang med sina läsare och skriver lika tålmodigt och målgrupps­inriktat som han talar till de tittare och lyssnare som följt hans medverkan i TV och radio. Det som gör Andersson så njutningsfull att läsa är hans vardagsnära ton och hans ständigt återkommande användning av träffande liknelser och fungerande exempel.

Fil. dr Siv Strömquists språkspalter har publicerats i Svenska Dagbladet sedan 1994, och ges nu ut i boken Språkfrågor. Många av artiklarna be­handlar typografi, skiljetecken och datorrelaterade termer. Detta tyder på att frågor av den typen blir allt vanligare i vårt tekniska och datoriserade tidevarv, och de åtföljs bland andra av frågor om nyord, menings­konstruktioner samt uttal och stavning. Även klassiska språkvårds­problem tas upp.

Sandra Forsman

 

Lars-Gunnar Andersson: Vi säger så. Norstedts ordbok, 2000. 246 s.

 

Siv Strömquist: Språkfrågor. Gleerups, 2000. 192 s