Gå till innehållet

från Skribent

Sandra Forsman

Inspirerande om språkunder­visning

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

Den engagerade modersmålsläraren – ständigt på jakt efter nya undervisningsmetoder och idéer – har en …

Fem seminarier om hotad svenska blir handlingsprogram

Artiklar

Sandra Forsman

Svenska språknämnden i Finland utarbetar ett handlingsprogram för svenskan i Finland. Some ett led i detta arbete har fem seminarier arrangerats under våren. Sandra Forsman, sekreterare för Svenska språknämnden, redogör här för diskussionen under seminarierna.

Handbok i svenska för den skrivsugne

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

Vad ska en handbok i svenska innehålla? Någon kanske anser att den bör ta upp …

Snabbkurs i tvåspråkighetsfrågor

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

Den som letat efter en introduktion till eller en sammanfattning av ämnet tvåspråkighet i Finland …

Mångsidiga Margareta Westman

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

När Margareta Westman, professor i svenska och föreståndare för Svenska språknämnden, avled i augusti 2000 …

Två nya språkspaltsböcker

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

Professor Lars-Gunnar Andersson har sedan 1995 regelbundet skrivit sina både fakta- och humorfyllda språkspalter i Göteborgs-Posten. I dessa språkspalter har han behandlat allt ifrån språkriktighet, etymologi och språkliga märkvärdigheter. Spalterna finns nu, lätt redigerade och omarbe­tade, samlade i boken Vi säger så (Norstedts ordbok, 2000).

Domstolsord på fem språk

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

Justitieministeriet och stadsrådets kansli påbörjade i början av 2000 arbetet med en domstolsordlista på fem …

Om dialekt och riksspråk i den svenskösterbottniska skolan

Artiklar

Sandra Forsman

Ska dialekttalande elever tvingas att tala riksspråk i skolan? I alla situationer i skolan? Filosofie magister Sandra Forsman presenterar sina tanker om dialektanvändning i skolan, som hon bland annat baserar på sin pro gradu-avhandling och sin egen skoltid i Petalax. Sandra Forsman är modersmålslärare, men arbetar för tillfället på svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken.

Kan man äta tamago?

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

Tamarind? Shiitake? Chayote? En uppslagsbok för köket kan vara bra att ha i de stunder …

2 000 nya ord på väg in i 2000-talet

Artiklar

Sandra Forsman

Ett levande språk utvecklas ständigt, så även svenskan. Detta inne­bär bland annat att nya ord skapas, och nu finns de nyaste orden som har kommit in i svenskan samlade i Nyordsboken. Fil. mag. Sandra Forsman, forskare på Svenska språkbyrån, recen­serar verket.