Boken Språket i sociala medier, som kom ut i augusti i år, har fått stor uppmärksamhet i medierna och bland språkentusiasterna. Uppmärksamheten och lovorden tyder på att detta är en bok som behövs. Det är uppenbart att det saknats en bok som grundligt diskuterar dels vilka de sociala medierna är och hur de fungerar, dels hur man kan kommunicera via dem på ett effektivt sätt.

Boken vänder sig i första hand till personer som jobbar på företag, myndigheter och organiala sationer och som har som uppgift att sköta kommunikationen på t.ex. Facebook och Twitter. I boken belyses både de möjligheter och de problem som kommunikationen erbjuder och den lyfter också fram vikten av att ha en vision och en strategi för de sociala medierna.

En stor del av boken omfattar handfasta råd för själva skrivarbetet, t.ex. vilken stilnivå som är lämplig, hur man ska förhålla sig till bruket av smilisar och hur man kan undvika mångordighet. Kommunikation via sociala medier kräver också social kompetens, slår boken fast, och vad denna kompetens innebär diskuteras i ett helt avsnitt som behandlar vett och etikett. Det handlar alltså om att man måste skapa en regelbundenhet i publiceringen, vara positiv och försiktig och att man – naturligtvis – måste ha ett gott språk om man ska framstå som trovärdig.

En annan bok som handlar om språket i sociala medier är Blogga, tvittra och fejsbucka – kommunicera effektivt i sociala medier som också den kom ut i höstas. Författaren till boken är språkkonsulten Jenny Forsberg som jobbar med att hjälpa myndigheter att skriva tydligare och effektivare texter. Jenny Forsberg är själv aktiv på de sociala medierna.

Boken finns bara i elektronisk version och den är de facto förlaget Norstedts första heldigitala bok. Även den här boken vänder sig i första hand till personer som jobbar på företag och myndigheter, men också till personer som har ett eget företag och som vill nå ut till kunderna via sociala medier.

Boken innehåller många praktiska tips och råd om såväl strategier för kommunikationen och som den språkliga utformningen av meddelanden.

blogga.jpg
blogga.jpg