Volym nr 3 i skriftserien Språk och interaktion (Nordica Helsingiensia 30) har kommit ut. Språk och interaktion är en språkvetenskaplig skriftserie som utges av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. I serien publiceras artiklar och rapporter om pågående forskning i gränssnittet mellan nordisk språkvetenskap och studier av social interaktion. Publiceringsspråk är de centralskandinaviska språken och engelska. Redaktörer är Jan Lindström och Sofie Henricson.

Författarna i volym 3 är Gustav Bockgård, Svenska Akademien, Brian Due, Köpenhamns universitet, Anne Huhtala, Helsingfors universitet, Jeanette Landgrebe, Syddansk Universitet, Per Linell, Linköpings och Göteborgs universitet, Kerstin Norén, Göteborgs universitet, Jan Svennevig, Universitetet i Oslo.

Tryckta exemplar av boken kan beställas på nordica-kansli@helsinki.fi