Skriftserien Språk och interaktion som ger ut artiklar inom nordisk samtalsforskning har nu publicerats i en elektronisk version. De två utkomna volymerna 1 (2008) och 2 (2010) – sammanlagt 17 artiklar – är tillgängliga via Helsingfors universitets HELDA-arkiv: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28470(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). För den elektroniska utformningen svarar Sofie Henricson. Språk och interaktion är en underserie i serien Nordica Helsingiensia som ges ut av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Volym nr 2 kan köpas i tryckt version på adressen nordica-kansli@helsinki.fi. Volym 3 är under arbete och beräknas utkomma under våren.